Leasingové spoločnosti

Leasingové spoločnosti, ktoré sú združené v Asociácii leasingových spoločností SR patria medzi účastníkov obchodných vzťahov. Banky, leasingové spoločnosti a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú pravidelne leasingovými operáciami združuje pod jednu strechu asociácia. Leasingové spoločnosti presadzujú základy demokracie, trhovej ekonomiky a právneho štátu. Snažia sa prispieť k zvyšovaniu ekonomiky Slovenskej republiky a rozvíjať hospodársku súťaž. Všetky leasingové spoločnosti rešpektujú a dodržiavajú právny poriadok Slovenskej republiky. Dodržiavajú daňové zákony, zákon na ochranu spotrebiteľa, ochrana životného prostredia, predpisy týkajúce sa leasingu a nespočetné množstvo ďalších a ďalších zákonov či predpisov. Rešpektujú hospodársku súťaž, obchodné zvyklosti a nemenej dôležitou súčasťou je aj riadenia sa zásadami obchodnej etiky. Všetky spoločnosti dávajú zvýšenú pozornosť poskytovaniu leasingových služieb.

Leasingové spoločnosti majú do značne vybudované vzťahy so svojimi zákazníkmi. Informácie o jednotlivých službách, ktoré poskytujú sú aktuálne, úplné a hlavne zrozumiteľné. Spoločnosti sa prezentujú aj reklamou, ktorá je v duchu pravdivosti a v súlade s čestnou súťažou. Cieľom asociácie, kde sa združujú leasingové spoločnosti je podpora všetkých foriem leasingového podnikania na území Slovenskej republiky. Každá leasingová spoločnosť môže byť členom Asociácie z dôvodu dobrovoľnosti. Leasingové spoločnosti očakávajú v tomto roku určitý nárast leasingového trhu. Leasingový trh bol značne oslabený hospodárskou a finančnou krízou. Podniky znižovali svoje náklady a spotrebitelia odkladali rozhodnutia o nákupe predmetov dlhodobej spotreby. Leasing nákladných automobilov bol najviac dotknutý segment leasingu.

Asociácia leasingových spoločností podporuje vysokú kvalitu služieb, ktoré poskytujú jednotlivé leasingové spoločnosti a napomáha tomu informačnými akciami.