Operatívny lízing

Ste podnikateľ? Máte v úmysle rozšíriť svoj vozový park? Táto skutočnosť so sebou nesie neskutočné množstvo starostí, riešenie poistných udalostí, množstvo administratívy, kontrolu nákladov a… Tieto starosti na seba dokáže prevziať operatívny leasing. Operatívny leasing je postavený na tzv. full-servise , kde leasingová spoločnosť na seba preberá zodpovednosť za automobil, za jeho stav aj poistky. Postarajú sa vám aj o autokoberce :). Ide o zodpovednosť od nákupu vozidla cez postaranie sa o všetky opravy, poistenie, nákupu pohonných hmôt až po predaj ojazdeného vozidla. Ide o zmluvný vzťah, pričom nedochádza k zmene vlastníckych vzťahov. Operatívny leasing sa najčastejšie v praxi používa pri prenájme vozidiel, kancelárskej techniky, počítačovej techniky a sezónnych technológiách.

Operatívny leasing má v Slovenskej republike vzostupný trend. Na našom trhu v súčasnosti pôsobia dve spoločnosti, ktoré sa zaoberajú operatívnym leasingom a to: Business Lease Slovakia a Lease Plan Slovakia. Pri porovnávaní operatívneho a finančného leasingu je dôležité povedať, že finančný leasing je určitý druh pôžičky na auto a operatívny leasing poskytuje činnosti, ktoré sú spojené s prevádzkou automobilu. Veľkou výhodou operatívneho leasingu je fakt, že zákazník nemusí skladať akontáciu pri obstarávaní vozidiel do firmy. Doba trvania zmluvy nie je pevne stanovená a zákazník si môže vybrať dobu trvania od jedného do štyroch rokov.

Pre spoločnosti, ktoré majú záujem obstarať si viac ako päť áut bez ohľadu na ich využívanie má operatívny leasing skutočný význam. Pri tomto počte by doba leasingu nemala presiahnuť štyri roky. V priebehu tejto doby sa samostatne sleduje aj počet najazdených kilometrov, ktoré ovplyvňujú predajnosť vozidla na konci doby leasingu. Nevýhodou operatívneho leasingu z pohľadu zákazníka môže byť skutočnosť, že po skončení prenájmu vozidlo neodkupuje nájomca ale leasingová spoločnosť a tá ho za svoju cenu opäť predáva ďalej.