Spätný leasing

V súčasnosti Slovenská republika nemá striktnú definíciu leasingu a v praxi sa najviac využíva pojem finančný prenájom. Leasing ponúka viacero druhov, kde za osobitný druh leasingu možno považovať aj spätný leasing. Tento druh leasingu vo veľkej miere využívajú právnické osoby, podnikatelia ako aj fyzické osoby. Základným dôvodom využívania spätného leasingu je získanie voľných finančných prostriedkov. Ide o voľné finančné prostriedky z hnuteľného majetku, ktorý dané osoby už vlastnia. V skratke možno spätný leasing charakterizovať ako určitý proces uzatvorenia obchodného vzťahu, kde ide o dohodu o predaji a spätnom prenájme spravidla formou finančného leasingu. Ide o alternatívnu možnosť získania voľných finančných prostriedkov podnikateľskými subjektmi za cieľom krytia investícií alebo prevádzkových nákladov.

Podstata spätného leasingu je predaj veci, ktoré sú vo vlastníctve leasingového nájomcu prenajímateľovi a následne ide o spätný prenájom formou určitého finančného leasingu, ktorý je poskytnutý od prenajímateľa, na základe čoho získa nájomca určité voľné finančné prostriedky. Časť obstarávacej ceny predmetu leasingu tvoria tieto voľné finančné prostriedky. Leasingový nájomca môže pri spätnom leasingu využiť tie isté daňové výhody ako pri finančnom leasingu.

Spätný leasing je možné rozdeliť do štyroch základných bodov ( v príklade ide o predaj auta):

  • Zákazník auto predá leasingovej spoločnosti
  • Leasingová spoločnosť okamžite vyplatí peniaze
  • Zákazníkovi je jeho auto naďalej k dispozícií a zákazník auto spláca leasingovej spoločnosti
  • Pri zaplatení kompletne všetkých splátok sa zákazník opäť stáva majiteľom auta.

Spätný leasing je výhodný aj z hľadiska, že nie k nemu potrebný ručiteľ, peniaze leasingová spoločnosť vyplatí do jednej hodiny, jednotlivé podmienky sú oveľa výhodnejšie ako podmienky pri obyčajných bežných pôžičkách.