Žiadosť o leasing

Podmienky a požiadavky na schválenie

 • občan SR starší ako 18 rokov, držiteľ vodičského preukazu
 • fyzická osoba s pravidelným zdrojom príjmu (plat, dôchodok, podnikanie)
 • 2 doklady totožnosti (občianský preukaz, vodičský preukaz)
 • kópiu veľkého techničského preukazu – dodá predávajúci (fotokópia)
 • SIPO alebo iný doklad potvrdzujúci adresu (fotokópia)
 • ak je auto na dovoz tak potvrdenie o kontrole originality
 • VYPLNENÁ ŽIADOSŤ

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy o financovaní vozidla

Fyzická osoba (občan):

 • Občiansky preukaz, vodičský preukaz
 • SIPO alebo iný doklad potvrdzujúci adresu trvalého bydliska
 • Súhlas so zriadením trvalého príkazu alebo súhlas s inkasom
 • Kópiu technického preukazu

Právnická osoba (podnikateľ):

 • Občiansky preukaz, vodičský preukaz
 • SIPO alebo iný doklad potvrdzujúci adresu trvalého bydliska
 • Kópiu daňového priznania
 • Súhlas so zriadením trvalého príkazu alebo súhlas s inkasom
 • Kópiu technického preukazu